Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

 

Perheen valitessa lapselleen Haapaveden kaupungin hyväksymän yksityisen palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen, perhe voi hakea kaupungilta varhaiskasvatuksen palveluseteliä.  Palvelusetelin hinta on kasvatus- ja koulutuslautakunnan määrittelemä hoitopaikan kattohinta, joka koostuu perheen omavastuuosuudesta sekä palveluntuottajalle maksettavasta osuudesta. Palveluntuottaja perii vanhemmilta asiakasmaksuna perheelle määritellyn omavastuuosuuden. Perheen omavastuuosuus lasketaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan ja maksu on samansuuruinen kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Mikäli palvelun tuottaminen maksaa enemmän kuin hoitopaikan kattohinta on, voi palveluntuottaja periä tarvittaessa perheiltä lisämaksua toimintakulujen kattamiseksi

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 alkaen:              

perheen koko

1.8.2018 tuloraja €/kk

korkein               maksu- prosentti

vähimmäis bruttotulo korkeimmalle maksulle

2

2 102

10,7

4 803

3

2 713

10,7

5 414

4

3 080

10,7

5 781

5

3 447

10,7

6 148

6

3 813

10,7

6 514

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 euroa kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Sisarusten maksujen määräytyminen

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta periä asiakasmaksuna enintään 289 euroa kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 50% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa kuukaudessa. Perheen seuraavien lasten osalta maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen hoitosopimuksella ennalta varattujen hoitotuntien perusteella.

Hoitotunteja/

kuukausi          

tunteja/

viikko

Kokoaikaisesta

maksusta %

yli 150             

yli 35

100 %

125 - 150

n. 35

  90 %

105 - 125

n. 30

  80 %

  85 - 105

n. 25

  70 %

  65 -   85

n. 20

  60 %

enintään 65

n. 15

  50 %

 

Hoitomaksua / palvelusetelin omavastuuosuutta määrättäessä perheen tuloina huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat muut tulot. Kuukausitulojen vaihdellessa, kuukausituloksi määritellään viimeksi kuluneen vuoden keskimääräiset kuukausitulot. Tuloina ei huomioida lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeen saajan hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamalisää, opinto-rahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea. Tulojen vähennyksiä ovat suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.

Lisätietoja: Päivähoidon ohjaaja Rauni Siirtola     044-7591281       

Logo - Haapaveden kaupunki

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

TÄHTELÄNKUJA 1 (KAUPUNGINTALO)
86601 HAAPAVESI
Y-TUNNUS: 0184872-4

PUHELIN: 08 45911
FAKSI: 08 4591 334

VIRALLISET TIEDOTTEET JA TIEDUSTELUT:
HAAPAVEDEN.KAUPUNKI@HAAPAVESI.FI

MUU SÄHKÖPOSTI: NEUVONTA@HAAPAVESI.FI

KAUPUNGINTALO ON AVOINNA:
MA-TO KLO 9.30 - 15.00
PE KLO 9.30 - 14.00

 

LASKUTUSOSOITE:

Haapaveden kaupunki
Sarjanr 16809758
PL 7000
00019 SSC

Sarjanumero 16809758 tulee olla laskulla laskutusosoitteessa

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003701848724
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj
Välittäjän tunnus: BAWCFI22

PALVELUITA

PUHELINLUETTELO
LOMAKKEITA
KUVA- JA LOGOPANKKI
OTA YHTEYTTÄ

TARINOITA HAAPAVEDELTÄ


HAAPAVEDEN KAUPUNKI FACEBOOKISSA

TUTUSTU HAAPAVEDEN KAUPUNGIN FACEBOOK-SIVUSTOON JA TYKKÄÄ MEISTÄ

TESTAA TIETOSI HAAPAVEDESTÄ. 
PELAA HAAPAVESI-VISAA!

 

Sivukartta | Etusivulle